< Margaretha, Ellen och Louice - Meloui AB


Historien om vårt företag började då vi tre Louice, Margaretha och Ellen jobbade tillsammans inom socialtjänsten. Meloui har vi döpt vårt företag till. Nu undrar ni kanske hur namnet kom till? Enkelt sagt kan man säga att namnet är skapat ur våra namn M argaretha, El len och L oui ce. En annan historia är att namnet kom till då Ellen och Louice var ute och besökte familjehemmen vi arbetade med. Barnen i familjehemmen tyckte det var mycket enklare att säga : ”Nu kommer Elouise!” Ni vet som låten Eloise av Arvingarna. Sen ville Margaretha också vara med att påverka namnet och så kom Meloui till. Det låter ju lite som en melodi så det passade bra.

Vårt företag kommer i första hand att rekrytera, utreda och utbilda familjehem. Vi använder en utredning och utbildningsmodell som vi har goda erfarenheter av efter många års arbete i kommunal verksamhet. Margaretha delar också med sig av sina erfarenheter som ledare. Kort sagt vill vi använda den kunskap och erfarenhet vi fått i kommunal verksamhet ut i vårt eget företag. Vi har alltid tyckt om vårt arbete med barn och familjer. Nu har vi förmånen att kunna fokusera på det som vi tycker bäst om i vårt arbete. Vi kan nu koncentrera oss på att utveckla arbetet utan hinder från organisationsstrukturer.

Vi har gått med i Qniv för att få inspiration, glädje, kontakter och ökad kunskap.

Kök+fonsy 007.jpg

" Utifrån vår teoretiska kunskapsgrund och långvariga omfattande yrkeserfarenhet, är vi trygga och prestigelösa i vårt arbete och i mötet med Dig som kund. Detta gör att vi kan lyssna och ta till oss, Dina önskemål och leverera en god, effektiv och ändamålsenlig tjänst."

Om du har funderat på att bli familjehem kontakta oss gärna för mer information.

Vi ses på Kvinnor i Fören!'' Margaretha Göransson, Ellen Mosken och Louice Henriksson