< Katrin GunnarssonAKTUELLT PROJEKT JUST NU:

LÅNGSIKTIGHET - nyckeln till en HÅLLBAR UTVECKLING för människa och miljö.

”7 generationer – ett Q-projekt från Ursprungskällan”
Sträck på er tjejer! Kvinnliga ledare har idag de största förutsättningarna att skapa en miljövänligare värld.  Sedan urminnes tider har kvinnor tränat på att fatta hållbara och långsiktiga beslut. Själv har jag fått insikten och motivationen i mina möten med indianer i Nordamerika, där respekten för djur och natur är en ledstjärna för mänsklighetens överlevnad. Ursprungskällans projekt ger oss nycklar att medvetandegöra och stärka tjejers strävan att ta beslut som är hållbara för ”7 generationer”.

Hälsningar Katrin