< Jaana Sandholm


Commitment Consulting Scandinavia HB
Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, metodfokuserad handledning i Motiverande Samtal (MI). Det är en vägledande personcentrerad samtalsmetod för att locka fram livsstilsförändringar genom att hjälpa och stärka personens redan inneboende motivation till förändring. Utbildarna Jeanette Johansson Ymén och Jaana Sandholm gick år 2001 MI tränarutbildning, s.k. Training for New Trainers (TNT) och är sedan dess medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) som är en internationell förening för MI-tränare och forskare inom metoden. Företaget erbjuder även personlig coachning i livsstilsförändringar och personlig utveckling, konflikthantering och kommunikationsmetoder samt personalutveckling för företag.

Jaana Sandholm: Är på heltid verksam med MI.
Hon är utbildad socionom har under flera år varit anställd som programledare inom kriminalvården i Halmstad. Där drev hon motivations- och behandlingsprogram för klienter samt höll i MI utbildning och handledning av personal. Jaana har tidigare arbetat som frivårdsinspektör inom kriminalvården. Hon är certifierad programledare i Prime for Life, ett utbildnings- och riskreduceringsprogram. Hon sitter även med i styrelsen för MINT Nordic, en nordisk underavdelning till MINT.


Jeanette Johansson Ymén: Är utbildad socionom och anställd som programledare inom kriminalvården i Halmstad. Som programledare driver hon motivationsprogram baserat på MI och behandlingsprogram baserat på KBT samt håller i utbildning och handledning av personal. Jeanette har arbetat inom vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, missbruksvården samt som frivårdsinspektör inom kriminalvården.