< Gunilla Edding


Jag är mellanstadielärare i botten.
Har jobbat som speciallärare på resursskolan Skultaskolan, med tonåringar.
Några år har jag arbetat med att ge råd och stöd åt personal på grundskolor som har elever inskrivna i särskolan i sina klasser.
Nu har jag utbildat mig till specialpedagog.Jag har länge tyckt att jag rört mig i den gråzon som finns mellan pedagogik och behandling. Alla goda relationer är läkande och bra pedagogisk verksamhet innehåller ett inslag av läkande eller hälsofrämjande arbete.
Mitt fokus är att stötta människor i deras utveckling, både barn, ungdomar och vuxna. Vi lär ju hela livet!Jag är en visionär, en som gärna startar projekt, men ibland har svårt att slutföra dem. Jag fungerar väldigt bra ihop med människor som är mer realistiska och praktiska.

Jag önskar att världen vore lite mer rättvis, att alla tillgångar som finns kom fler till del.
Jag kämpar gärna för en rimligare värld!
Möten med människor intresserar mig. Att få vara med när människor i olika åldrar utvecklas är en fantastisk upplevelse. Jag har i hela mitt liv arbetat i skolans värld. Som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog.Jag har en stor familj: fyra barn som nu alla utom den yngsta har flyttat ut. Livet tar ett nytt avstamp när barnen blir vuxna och självgående. För mig har det inneburit att jag börjar fundera på att starta eget företag inom hälsonischen. Jag har genom möten inom Qniv mött flera starka, kunniga, kompetenta kvinnor som gett mig stöd. Plötsligt känns allt möjligt! Att göra nya bekantskaper ger nya perspektiv i världen. Jag funderar mycket över varför de pengar som finns i samhället finns på ”fel” ställen. De behövs för att ge våra ungdomar en säkrare plattform att stå på inför vuxenlivet.Jag har en vision: att ge tonårsflickor ett stöd i tillvaron så att deras tonårstid blir något mindre kaotisk och förvirrad än vad den är för många nu.Begreppet KASAM som Antonovsky gjort känt är en av mina ledstjärnor i mitt arbete. Att uppleva en känsla av sammanhang, dvs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron betyder mycket för vår upplevelse av hälsa.

Jag arbetar också enligt lösningsfokuserade metoder, det finns fler lösningar än problem!Naturen är en källa till styrka och återhämtning för mig. Jag tar många och långa promenader med min hund. Yoga, som jag upptäckte för sex år sen när jag befann mig djupt ner i utbrändhetsträsket har blivit en nödvändighet för mig. Mindfulness, acceptans och närvaro i nuet följer mig vart jag än går.Jag upplever just nu en stor livsglädje och nyfikenhet inför framtiden!