H Ö S T P R O G R A M M E T / D A G S Å S Y O GA

P R O V A G R A T I S: TIS 4/9 ONS 5/9, TIS 18/9 KL 19.00

OBS! Lokalen tar max 20 personer så “först till kvarn”

Vill du sedan fortsätta löper kursen över 8 tisdagar och onsdagar  under hösten.

K U R S S T A R T : TIS 25/9 KL 19 0NS 26/9 Både KL 17 och 19

Innehåll: Under kursen får du lära dig kroppsövningar, andningstekniker, meditation och avslappning. Varje kurstillfällen är 1,5 timme. Vi jobbar med en mjuk form av yoga med fokus på att vara här och nu fullt ut. Inga förkunskaper behövs.

Pris: 795 kronor

Praktiskt: Ta med dig kläder som du kan röra dig fritt i och försök att inte äta något några timmar innan passet.

Kontakt: Jag som håller kursen heter Emma Öberg, vill du veta mer eller anmäla dig så kan du nå mig på 0705 37 77 70 eller maila emmalovisa@hotmail.com

G Ä S T B E S Ö K: ONS 19/9 kl 19.00

Swami Vagishananda Saraswati håller föreläsning om Vedanta och själv acceptans.

Swami Vagishananda Saraswati har studerat vedisk chanting i över trettio år. Han behärskar sandskrit och sydindisk Krsna Yajur Vedic-style chanting till fullo. Han är en unik lärare med djup kunskap. När han undervisar tränger insikten om livets mening rakt in i hjärtat. Ta chansen och träffa honom när han är här.

Y O G A L Ä R A R U T B I L D N I N G
7:e-16:e SEP

Utbildningen innehåller 200 timmars undervisning och leder till certifiering enligt Yoga Alliance i USA . Sama Yoga är utvecklad genom ett samarbete mellan Swami Vagishananda Saraswati och Sky. Dessa två lärare sammanför beprövade och genuina tekniker från yoga- och vedanta-traditionerna. Fysisk yoga, andningssövningar och meditation sammanvävs med mantrasång och studier av ditt sanna jag. Kursens mål är att alla deltagare ska bli bekväma i sig själva, få praktisk kunskap om yogans alla tekniker, hitta öppenhet och närvaro, acceptans och uppskattning för sig själv och andra och ur det hitta styrka att undervisa och leda andra.

R E T R E A T: Musik yoga och vedanta 20:e-23:e SEP

Dagsås Yoga gästas av tre fantastiska lärare som tillsammans bjuder på musik, yoga och vedanta undervisning! Swami Vagishananda Saraswati och Sky sammanför beprövade och genuina tekniker från yoga- och vedanta-traditionerna. Fysisk yoga, andningsövningar och meditation sammanvävs med mantrasång och studier av ditt sanna jag . Marcus införlivar live musik till hatayogan och mantrasångerna. Ett forskande i hur ljud och rytm tillsammans med asanas kan öppna ditt hjärta.

K O N T A K T : Vi håller till i Dagsås gammal folkskola. Ett stort vitt hus i utkanten av Dagsåsby.

Ring 0705 37 77 70 eller 0340 450 60 för mer information.

 Jag driver Dagsås Yoga och är internationellt diplomerad Kundaliniyogalärare och utbildad Hatayoga instruktör.

Fokus i min undervisning är närvaro i varje rörelse, medvetenhet om stunden och fullt accepterande av det som sker. Du är perfekt och fulländad. Du är hel, helig
precis som du är.

Emma