< Elsie Antonsson

Möjligheternas Kommunikation för samförstånd

Nonviolent Communication (nvc)
kom jag i kontakt med när jag slutade min anställning
som sekreterare/administratör/ kvalitetsassistent/ informatör/projektledare på ett företag i Varberg.

NVC innebär att lyssna med empati på andra personer.
Att höra vad som ligger bakom generaliseringar som slö, likgiltig, duktig…, känslor som ilska, irritation, sorg, glädje…,


Genom att uttrycka sig ärligt och lyssna med empati, visa respekt för varandras behov och önskemål, skapas kontakt och vilja till samarbete. Genom att tala om vad vi känner och önskar, lär vi oss hantera vardagens problem.

NVC är för alla mänskliga relationer. Både i samtal mellan individer och i grupp, för tydlig kommunikation, personlig utveckling, medling och konflikthantering. NVC används också som grund för bättre samarbete på arbetsplatser. 0705_Giraff2_hart.jpg

Du använder nvc du vill få djupare kontakt med vem som helst i familjen,
på arbetsplatsen, på idrottsplanen,

För mig blir kontakten med människor allt viktigare. I ett positivt möte
med människor får jag energi.

Jag erbjuder föredrag, studiecirklar, empatisamtal och medling med
– kommunikation med inspiration av nvc.


Vattenskidor

En viktig del i mitt liv av min fritid handlar om vattenskidor för människor med funktionshinder.

Elsie wake.jpg

Här gör jag en ”wake”
– vändning 180 grader med luft
under skidan.


Jag har arbetat som projektledare för Svenska Vattenskidförbundet för att få fler människor med funktionshinder att åka vattenskidor. Det är KUL att åka och ALLA kan åka.

Tillgänglighet
När jag arbetade med projektet ”Fritid för alla” för Varbergs Handikappidrott, blev jag ännu mer medveten om hur många vi är som antingen har ett synligt eller osynligt hinder.
Jag går med kryckor, andra sitter i rullstol. Många människor har allergier, astma, ser/hör dåligt, fobier, värk vilket många gånger är väl så jobbigt som ett synligt hinder. Projektet gick ut på att öka tillgängligheten i föreningar/organisationer för människor med funktionshinder.

Själv blev jag en erfarenhet rikare när jag bröt vänster ben i våras och blev tvungen att sitta i rullstol och använda färdtjänst.

Tack och lov har jag en anpassad bil med automatlåda och handmanövrerad broms och efter några veckor kunde jag köra min egen bil.

Jag håller även föredrag om vattenskidor för funktionshindrade och/eller tillgänglighet.

Enklast nås jag via e-post elsie.antonsson@telia.com eller telefon 070/6000 635