< Anne Andrén
Frilans projektledare (tidigare inom teater – nu nätverks-kommunikation)
– i botten 15 år som banktjänsteman
.


Mor och mormor

Tredje gången gillt med äktenskap (det där med livslånga löften är ingen enkel historia)

Jag tycker
- att det är en gåta att människor mår sämre och sämre trots alla miljarder som satsas i olika myndigheter och organisationer för kvalitétssäkring för människor.
- att miljardkostnaden för kriminalvården ses som naturlig
- att spekulationerna på börsen kallas ekonomi.
- att endast en liten del av människors kompetens tas till vara i samhällsutvecklingen

Det finns de som hävdar
- att jämställdhet i styrelserummet är ett måste eftersom männen är inriktade på karriär och kvinnorna på problemlösning
- att kvinnors idéer utgår från behov medan männens utgår från vinst.

Är fullständigt bombsäker på att många av våra gigantiska framtidsproblem kan lösas om mer av de offentliga projektmiljarderna kommer kvinnor till del.

Därför är jag med i ResursCentrum