Utbildning för alla LRC (lokala resurscentra i Halland)
 
 
 
Musselbanken
Qnivs Idéseminarium 2009
Företagar Catwalk
Kulturprojektgruppen
Kvinnor i Fören
Ett annorlunda Gästabud
Affärsutveckling
Vilja Våga - Kick off för Qniv
Verksamhetsledarutbildning
 


Intresseanmälan och info till:
Helen Andersson
helen@helenandersson.se

Verksamhetsledarutbildning inom RRC Halland
Hösten 2009


Verksamhetsutbildningen är öppen för ALLA som är medlemmar i ett LRC i Halland. Det går bra att anmäla sig till alla dagarna
- eller välja ut de man tycker verkar intressanta och i mån av tid.


Tema 1: Mål och Syfte för kvinnliga nätverk/ Resurscentra
Plats: Region Hallands lokaler i Halmstad
Datum: Torsdag den 20 augusti
Tid: kl.8.30-17.00
8.30 Samling och välkomnade av Helén Andersson, ordförande RRC Halland
9.00 – 10.30 Presentation av alla deltagare. Vad är ett Resurscentra?
Inger Karlsson, Helén Andersson, Monica Dohsé
10.30-11.00 Fikapaus
11.00-12.00 Region Hallands funktion för nätverken - Ulf Matsson Region Halland
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30 Jämställdhet och genusperspektivet i vardagslivet. Basutbildning i jämställdhet/integration. Gruppaktiviteter, föreläsning, diskussion
Margit Marhed, Länsstyrelsen Halland
14.30-15.00 Fikapaus
16.30- 17.00 Avslutning för dagen


Tema 2: Föreningskunskap
Plats: Skårs Gård, Fjärås
Datum: Torsdag 17 september
Tid: kl. 8.30-17.00
8.30 Samling och välkomnade av Monica Dohsé
9.00-10.30 Föreningskunskap – Demokrati och medlemsinflytande
Britt Schönbeck från Göteborg
10.30-11.00 Fikapaus
11.00-12.00 Föreningskunskap – Demokrati och medlemsinflytande
Britt Schönbeck från Göteborg
12.00-13.00 Lunch
14.00-16.30 Styrelsearbete, roll och ansvar. Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse
Britt Schönbeck från Göteborg
14.30-15.00 Fikapaus
16.30-17.00 Avslutning för dagen


Tema 3: Projektarbete
Plats: Enebackens kraftkälla, Varberg
Datum: Torsdag 1 oktober
Tid: 8.30-17.00
8.30 Samling och välkomnade av Helén Andersson, ordförande RRC Halland
9.00-12.00 Från projektidé till genomförande. Projektledarens roll och ansvar
Helén Andersson, Monica Dohsé
10.00-10.30 Fikapaus
12.00-13.00 Lunch
13.00- 16.30 Organisation och Finansiering- Leader - Helén Andersson och Lena Togander/ Länsstyrelsen - Lovisa Ljungberg/ Region Halland - Sandra Johansson
14.30-15.00 Fikapaus
16.30-17.00 Avslutning för dagen


Tema 4: Samarbete-Gruppdynamik/ Resurscentra i Europa
Plats: Torups Gästgivare gård, Hyltebruk
Datum: Torsdag 15 oktober
Tid: 8.30-17.00
8.30-11.30 Samarbete/Gruppdynamik -Margareta Ivarsson
10.00-10.15 Fikapaus
11.30-12.30 Lunch
12.30- 14.30 Praktiska övningar- Monica Dohsé
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-17.00 Resurscentra i Sverige och Europa
Katarina Nordström, Kvinnor i Norden, Kalmar
Ca 17.00 Avslutning för dagen


Tema 5: Marknadsföring- Att nå ut till media- Praktiska övningar
Framgångsfaktorer
Plats: Lanthotell Lögnäs gård,Laholm
Datum: Torsdag 22 oktober
Tid: 8.30-17.00
8.30 Samling och välkomnade av Helén Andersson, ordförande RRC Halland
9.00-10.30: Marknadsföring – Emelie Fischer och Anna-Lena Karlsson hela dagen - Vad är marknadsföring - Olika typer av marknadsföring - Hur ser du på marknadsföring, myter/fakta
- Visa exempel på bra/dålig marknadsföring 10.30-11.00: Fikapaus 11.00-12.00:
Att nå ut till media 12.00-13.00: Lunch 13.00-14.30: Praktiska övningar Grupparbete
– ”budget” och egen marknadsplan/idé för ett företag. Redovisning för hela gruppen.
Vi/gruppen ger sedan feedback på lösningarna. Denna övning vill vi ha med för att ge ökad förståelse för hur marknadsförare jobbar och för att visa att marknadsföring inte är helt enkelt.
Det finns inte en enkel universallösning som funkar, varje uppdrag är unikt och har olika förutsättningar för att lyckas. 14.30-15.00: Fikapaus 15.00-16.00: Framgångsfaktorer
- Planering - Marknadsplan - Rätt varumärke på rätt plats - Hitta rätt byrå för ditt företag
- Rätt förutsättningar för ett bra samarbete 16.30-17.00: Summera/Avrunda dagen

Arrangör: RRC Halland