Projekt Affärsutveckling
 
 
 
Musselbanken
Qnivs Idéseminarium 2009
Företagar Catwalk
Kulturprojektgruppen
Kvinnor i Fören
Ett annorlunda Gästabud
Affärsutveckling
Vilja Våga - Kick off för Qniv
Verksamhetsledarutbildning
 


Projekt Affärsutvekling kommer att fortsätta i någon form. Stora omorganisationer på riks och regionalnivå gör att vi får återkomma med nästa steg när vi vet mer om framtiden.

 

090818. Steg 2
är nu igång och här kommer du snart att få läsa mer om upplägget och hur det kommer att genomföras.
Tex kommer Qnivare att få tillfälle att lämna in offert på tex föreläsning, workshop mm som kan komma att kunna användas i projektet.
OBS: Man kan deltaga på "steg 2" utan att ha varit med
på "steg 1"


Sammanställning av inkomna åtgärder/behov inför hösten i affärsutveckling steg II  (090630)

Läs/skriv ut mer utförligare rapport HÄR
och en sammanställning av de konkreta behoven HÄR

26 personer har under våren 2009 deltagit i affärsutveckling steg I. Från dessa 26 har det inkommit 20 svar, vad det gäller önskemål och behov för vidare utveckling av sina företag, steg II i affärsutveckling. Av dessa 20 så har 4 inga önskemål av vidare utveckling i nuläget.  

Behoven/önskemålen indelade i två olika grupper, grupp - och individaktiviteter.

Gruppaktiviteter:

•  Säljkurs 7st
•  Marknadsföring 7st
•  Fakturering/Bokföring 7st
•  Datakurs 4st (allmänt,web, power piont)
•  Att prata inför grupp 3st
•  Stärka varumärket 2st
•  Affärsplanering 2st
•  Konkurrentanalys 2st
•  Mental träning 2st
•  Planering och genomförande av mässor 2 st
•  Retorik 1st
•  Skriva offerter/ Lägga anbud 1st
•  Lära sig att skriva kortfattat 1st
•  Likviditetsplan 1st

Individaktiviteter:

•  Affärsnätverk 7st (1 nätverk för handledare)
•  Coachsamtal 5st
•  Mentor 5st ( 1 inom adm frågor)
•  Ordna lokal 3st
•  Göra hemsida/broschyr 2st
•  Vad ska jag ta betalt inom mitt område 1st
•  Undersöka den egna marknaden 1st

När det gäller gruppaktiviteterna, är det allas förhoppning att Qnivs styrelse kommer att söka nya projektpengar hos Leader, så att dessa önskemål/behov kan genomföras under hösten 2009. Tanken är också att i första hand undersöka bland Qnivs medlemmar om det finns någon/några som har den kunskap och kompetens som efterfrågas i gruppaktiviteterna. För att få de bästa urvalen kommer offerter att tas in från var och en, samt för att få ett underlag till om hur mycket pengar vi behöver söka till höstens steg II.  

Dessa gruppaktiviteter är öppna för alla Qnivs medlemmar att delta i.
Kontakta Monica Dohsé för information m.dohse@telia.comSyfte och vision

Affärsutvecklingsprojektet syftar till att hitta verktyg och kanaler för det egna företaget likväl som för nystart av företag. Coachingträffar och workshops pågår kontinuerligt.

Affärsutvecklingsprojektet är avslutat och resultatet från utvärderingen ser ni här ovan. Genomsnittsbetyget på helheten är 5 av 6 möjliga så jag vågar säga att vi har nöjda deltagare. Den 8:e juni 2009 samlades de som varit med för en avslutning på Enebackens kraftkälla där vi åt lite och pratade om våra erfarenheter och framtiden.

Vi sätter ihop en utbildningsplan baserat på deltagarnas personliga genomförandeplaner och förhoppningen är att kunna erbjuda olika sorters stöd och kurser under hösten 2009, om nya projektmedel finns.

Visionen är att från våren 2010 kunna erbjuda nya grupper att vara med, på olika platser i Halland. Den som är intresserad av att deltaga i framtiden får gärna ta kontakt med oss. Skicka mail till:

Ulrika Sandström ulrika@naracoaching.se ("Du som tänker starta"-grupper)
Marianne Örtengren marianne.ortengren@telia.com (för redan företagare).
Monica Dohsé m.dohse@telia.com (utbildningsplan, ansvarig)
Helen Andersson helen@helenandersson.se
Lena Togander lena@lt-kontorsresurs.se

Varma hälsningar

Ulrika, Marianne, Monica, Lena och Helen.