< RAPPORT FRÅN QNIVS SOMMARFEST
OCH KICKOFF PÅ CAMPUS 10 JUNI 2009


Hej alla Qniv-medlemmar!
Här kommer en rapport från vår fest och Kick off 10 juni, för både er som var där och för er som vill veta vad som hände.

Vi var ca 40 personer, både gamla och nya medlemmar i en härlig blandning. Styrelsen agerade mingelvärdinnor och tog emot tillsammans med Marita Nilsson som bjöd på godis för att lossa tungans band . en riktig höjdare, för det pratades mycket och intensivt under kvällen!


Marita Nilsson, mingelgudinna!

Innan dess var man dock tvungen att passera Liv Eriksson, kvällens gate keeper, som krävde snabbt val av favoritfärg, som därefter delades ut i form av ett band att fästa i stället för namnskylt.

Dags sedan att sätta sig – vid den flagga som hade samma färg som ens eget band. Liv antydde att man borde ha massor gemensamt med sina bordsgrannar som ju valt samma färg (vilket bevisades på flera håll under kvällen), samt att en blandning av alla färger krävs för att få kreativitet, och bra synergieffekter. En bra symbolbild för kvällen!QNIV JUST NU OCH KOMMANDE ÅR
Lena Frilund var kvällens moderator i egenskap av processledare för de tre idéseminarierna. Lena pratade först om syftet med seminarierna:
 • Att genom en process som skapar delaktighet hos Qnivs medlemmar utgöra ett avstamp för kommande års verksamhet och bilda idémässig grund för värden, innehåll och syfte med Qniv.
 • Huvudfokus: Hur gör vi Qniv starkt, genomslagskraftigt, känt och därmed en aktör att räkna med för medlemmarna och i samhället?
 • Övergripande frågeställningar som ingår i processen och som kompletteras med de frågeställningar som framkommer under seminarierna:

•  Vad är Qnivs vision
•  Hur skapar Qniv bäst nytta och glädje för medlemmarna – vad skall QNIV vara/göra
•  Vilka värderingar styr Qniv
•  Vilka kärnvärden kommunicerar Qniv utåt
•  Har vi något övergripande mål vi vill uppnå? Vilket/vilka? Varför? När? Hur?
Ordföranden Britten Toftarp
gav sin syn på den nya styrelsen och dess kommande arbete.

 • Ny ordförande, ny styrelse, många medlemmar och ett nätverk som funnits i dryga två år gör att det är dags att ringa in och definiera vilka vi är, vad vi kan, vad vi står för och vad vi vill.
 • Vi behöver lära känna varandra och ta ut riktningen tillsammans.
 • Man måste investera i nätverket på olika sätt, för att kunna ”casha ut”. Därför är det viktigt att ha en tydlig agenda, så att medlemmarna vet vilken nytta de har av att göra sin investering. Den agendan har vi nu chansen att skapa tillsammans.
 • Britten vill ta plats med Qniv. Det vill vi förhoppningsvis alla!
HELEN ANDERSSON
berättade om varför hon drog i gång Qniv och Resurscentrum på regional nivå i Halland
– något som berör alla Qniv:are!
 • Helén jobbar nu med Resurscentrum på regional nivå
 • Helén startar nya nätverk i Falkenberg, Halmstad och Hylte. Projekt med Affärsutveckling för kvinnliga företagare kommer att starta reionalt under 2010
 • En utbildning om hur Regionala och Lokala Resurscentrum fungerar, styrelsearbete och liknande planeras till hösten
 • Det finns 600 Lokala Resurscentrum i 21 länder , som alltså ingår i vårt nätverk
 • Helén vill påverka politiskt, vill ha en jämlik resursfördelning och vill att halva Sveriges befolkning också skall ha halva makten. Hon ör inte ensam om det.
 • Helén kommer att driva projektet ”kvinnor i fören” ideellt under kommande år och söker personer som vill jobba med detta tillsammans med henne

NÄTVERKANDETS KRAFT
Lena pratade kort om nätverkandets kraft och lyfte bl.a. fram att… Du har 500 – 1000 personer i ditt eget personliga nätverk Det är aldrig mer än 6 handslag till den amerikanske presidenten Vad vill du använda nätverket till? Ett framgångsrikt nätverk bygger på tillit och förtroende mellan medlemmarna. Det kan bara uppstå om man lär känna varandra Lyssna aktivt så du vet vilka de andra är och vad de gör Gör dig synlig i ditt nätverk så andra vet vem du är Träffas på luncher, fika, frukostar, odla och vårda dina kontakter i nätverket Praktisera Givers Gain. Den som ger, den får tillbaka.

MAT – OCH PRESENTATION.... och en SWOT-analys
Sedan var det dags för buffé – och punkten ”nätverksaktion” Var och en fick ställa sig upp, presentera sig med namn och verksamhet och berätta om de sökte någonting. Väldigt roligt att få namn på alla ansikten, och allt från jobb till reskamrater till praktikplatser och politiskt engagerade singlar söktes! Lagom till kaffet var det dags igen. Alla ombads delta i en enkel SWOT-analys, och räkna upp Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats) Resultatet blev så här:

Styrkor (Strengths)   Vår samlade kompetens, mångfald (11 st) Opinionsbildare, Påverkar (2 st) Kvinnor, starka kvinnor, kvinnligt nytänkande (3 st) Samverkan Kreativt Billigt Okonstlat Lättillgängligt Olika aktiviteter Ny styrelse Man hjälper och stöttar varandra Inbjudande Öppenhet Nyfikenhet Att vi är många Att man vågar knyta kontakter After work på olika platser utan tema
Svagheter (Weaknesses)   Känner inte varandra, anonymitet (3 st) Få som engagerar sig, dålig uppslutning (3 st) Inga tydliga värderingar (2 st) Ingen tydlig vision Ingen tydlig agenda Oklart vad vi står för Ingen långsiktig handlingsplan Att vi missar möjligheter pga att vi inte samarbetar Drivkraft saknas ibland för att komma till skott Svårt att hitta riktning med så många verksamhetsområden Få kontakttillfällen Endast kvinnor Tröttnar Slutar Flest aktiviteter är på kvällar och under veckan Tidsbrist Andra prioriteringar
Möjligheter (Opportunities)   Stor förening kan påverka mer, även politiskt (3 st) Stärka kvinnors företagande, få kvinnor att ta styrelse- uppdrag (3 st) Samarbete (2 st) Region Halland som möjlighet – hur profilerar sig denna region? Kan vi utnyttja att Halland vill stå för entreprenörskap, kan vi bli en faktor att räkna med i regionen, som del i regionens ansikte utåt? Vi har en möjlighet att i detta läge skapa en tydlig agenda för Qniv och stärka vårt eget inre arbete och struktur, samtidigt som vi ritar kartan för framtiden, sätter strategiska mål, och skapar ett tydligt varumärke för att på så sätt ta plats och bli en stark, påverkande del i samhället. Få fler kvinnor att starta/driva företag samt ta styrelseuppdrag Få bättre ekonomi Inventera/fånga upp medlemmarnas kompetenser Skapa internationella kontakter med kvinnliga nätverk i Europa Utbyte Förmedla Qniv-medlemmar som föreläsare Fler spontana kurser typ datakursen Nya idéer Nätverk "på modet" skapar intresse Intressegrupper Tydliga visioner (menas en möjlighet att ta fram detta? LF anm.) Starta sångkör
Hot (Threats)   Rädsla för konkurrens och därmed för förändring och nytänkande (5 st) Ännu allt för anonyma (2 st) Fyrkantighet Härskartekniker, att tysta ner Män – gamla strukturer Finansiering Att man inte tar kvinnliga nätverk på allvar Att det blir för stort och allt stagnerar Vi ser inget hot (vet ej om detta är ett hot eller ett konstaterande, LF anm.)

Om du inte var med på kvällen och har något du vill tillägga – eller om du var där men har kommit på fler saker du vill ta up i SWOT:en, maila oss på processer@qniv.se , så kommer dina tankar med. Detta är viktigt, då det är medlemmarnas åsikter som ligger till grund för hur vi går vidare med Idéseminarium 2 och 3 i höst.


CLOWNERNAS INLÄGG I GENUSDEBATTEN
(ELLER ”VAR ÄR JULIA?”)

Sist men definitivt inte minst och med högst hatt av alla kom kvällens gäst, Josefin Andersson från teatergruppen 1-2-3 Schtunk (en av landets absolut bästa och mest skrattkrampsframkallande grupper, hemmahörande i Varberg!).Josefin framförde den kvinnliga clownens inlägg i genusdebatten, bl.a. genom att leta efter Julia i Shakespeares berömda pjäs… för att efter en stunds idogt arbete finna henne… på plats 22 i rollistan (eller som Josefin sa, på andra plats – bakifrån). Alla rekommenderas att se Schtunks föreställningar Onekl Vanja och Richard III – en dag på Towern, i tältet vid fästningen i sommar!

NÄSTA IDÉSEMINARIUM :
Tors 29 oktober, 18 – 22.
Tors 10 december, 18 -22, FINAL Boka in redan nu!
Vi vill ha dig, dina tankar och din kompetens på plats.

Hälsningar Lena Frilund och Anne Andrén


fler röster:

Tack! alla underbara kvinnor för en helt magisk kväll. Timmarna bara for iväg (gick därifrån 22.45) hade kunnat stanna längre i denna underbara gemenskap. Kände mig trött när jag kom men efteråt var jag helt upp/påfylld och så underbart med alla dessa röda, igångsättarkvinnor som är en stark drivkraft i Qniv. Jag kan berätta att den mest enskilda favoritfärgen var rött (den mest vanligaste favoritfärgen är annars blått). Väl mött till hösten igen. Tack för att ni finns! Soliga kramar Liv

Skicka gärna in hälsningar och tankar till oss på processer@qniv.se